Franciszek Wybrańczyk

Założyciel i fundator Fundacji Sinfonia Varsovia. Franciszek Wybrańczyk (ur 28 maja 1934r. w Studzienicach) był współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem orkiestry Sinfonia Varsovia. Po przejściu na emeryturę pełnił tę funkcję honorowo. W 1978 roku został dyrektorem Polskiej Orkiestry Kameralnej artystycznie prowadzonej przez Jerzego Maksymiuka. Orkiestra ta zasłynęła w Europie i na świecie jako jedna z najlepszych polskich orkiestr. W 1984 roku w oparciu o Polską Orkiestrę Kameralną, wraz z Sir Yehudi Menuhinem jako pierwszym gościnnym dyrygentem, Franciszek Wybrańczyk stworzył orkiestrę Sinfonia Varsovia. Przez wiele lat działalności orkiestry dbał o jej najwyższy poziom artystyczny, zapraszał do współpracy wybitnych dyrygentów i solistów, organizował tournee koncertowe w najlepszych salach Europy, obu Ameryki Japonii. Franciszek Wybrańczyk był pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu. Festiwal już na trwałe wpisał się w krajobraz kulturalny Warszawy jako impreza o najwyższej randze artystycznej, z koncertami, w których uczestniczą tłumy Warszawiaków. Był wybitnym organizatorem polskiego i europejskiego życia muzycznego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Za Zasługi Dla Warszawy i pośmiertnie Orderem Gloria Artis Za Zasługi Dla Kultury Polskiej Zmarł dnia 31 maja 2006. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Odszedł od nas wielki wizjoner, który stawiał przed sobą najtrudniejsze wyzwania i konsekwentnie je realizował,  a także wielki entuzjasta i pełen uroku człowiek.