Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd fundacji

Piotr Kostrzewa

Piotr Kostrzewa
Prezes Zarządu
tel. kom. +48 696 499 226

Andrzej Krzyżanowski

Andrzej Krzyżanowski
Wiceprezes Zarządu
tel. kom. +48 880 22 60 66 

Roman Sykta

Roman Sykta
Członek Zarządu
tel / fax: +48 22 824 09 40

Biuro zarządu fundacji

Agata Kuchta Agata Kuchta
Asystent Zarządu
tel. kom. +48 692 492 911

Rada fundacji

Franciszek Wybrańczyk
Fundator / Honorowy Członek Rady Fundacji

Marcin Wytrykowski – Wiceprzewodniczący Rady
Grażyna Dąbrowska – Gadzina – Członek Rady
Jerzy Klocek – Członek Rady