Organizacja pożytku publicznego

Fundusze pozyskiwane przez Fundację Sinfonia Varsovia, otrzymywane z tytułu 1% podatku przeznaczane są na dwa cele:

  • Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka dla młodego, utalentowanego muzyka – ucznia szkoły muzycznej II stopnia regionu mazowieckiego;
  • wsparcie Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu.

Stypendium Artystyczne zostało ufundowane dla upamiętnienia postaci p. Wybrańczyka – założyciela i wieloletniego dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz pomysłodawcy Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, animatora polskiego życia muzycznego. Podczas wszystkich jego edycji, oprócz głównego stypendium w wysokości 10 000 zł, Fundacja Sinfonia Varsovia w miarę swoich możliwości finansowych przyznaje również nagrody dodatkowe. Laureaci nagród głównych w ciągu najbliższego roku zapraszani są do udziału w charakterze solisty na koncerty z towarzyszeniem Orkiestry Sinfonia Varsovia. Laureaci nagród dodatkowych biorą udział w mniejszych koncertach solowych lub kameralnych. Koncertom towarzyszy szeroka akcja promocyjna i reklamowa.

Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu organizowany jest od 2001 roku. Corocznie w ramach Festiwalu szerokiej warszawskiej publiczności prezentowany jest cykl niezwykle interesujących bezpłatnych koncertów symfonicznych i kameralnych.