Sponsorzy

Kancelaria POLSERVICE

Kancelaria POLSERVICE

www.polservice.com.pl

Kancelaria POLSERVICE prowadzi kompleksową usługę we wszystkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony szeroko pojętej własności przemysłowej i intelektualnej. Świadczy na rzecz swoich klientów wysokiej jakości usługi w zakresie m.in.: ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych oraz sporów sądowych i pozasądowych, a także licencji i transferu praw wyłącznych. Kancelaria POLSERVICE jest jedną z największych w Polsce, zatrudnia 43 rzeczników patentowych, w tym 33 europejskich rzeczników patentowych specjalizujących się w różnych dziedzinach techniki.

Prestiżowe pismo branżowe Managing Intellectual Property od lat umieszcza Kancelarię POLSERVICE na liście najlepszych polskich firm zajmujących się ochroną własności intelektualnej.