Stypendium Artystyczne im. Franciszka Wybrańczyka – WYNIKI

Decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 26 maja 2015 roku – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2015 zostało podzielone na dwie równorzędne nagrody w kwocie po 5000 złotych oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia. Otrzymują je  p. Marianna Żołnacz oraz p. Szymon Emil Parulski.

Decyzją  Komisji Stypendialnej – dodatkowe  dwa wyróżnienia w kwocie po 2500 złotych  otrzymują p. Nikodem Jaworski oraz Gustaw Bafeltowski.

Uroczyste wręczenie laureatom dyplomów informujących o przyznaniu stypendium i nagród dodatkowych odbędzie się podczas XV Festiwalu im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu.

Serdecznie gratulujemy!