Stypendium

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka przeznaczone  jest dla  młodego, utalentowanego muzyka – ucznia szkoły muzycznej II stopnia regionu mazowieckiego.

Zostało ufundowane dla upamiętnienia postaci p. Wybrańczyka – założyciela i wieloletniego dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz pomysłodawcy Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, animatora polskiego życia muzycznego.

Analiza istniejących stypendiów artystycznych wykazała, że brakuje wsparcia dla młodych muzyków na poziomie średniej szkoły muzycznej. Oprócz nagrody finansowej młody instrumentalista otrzymuje szansę zagrania koncertu- recitalu podczas Letnich Koncertów w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia.

W ciągu dotychczasowych edycji stypendium, oprócz nagrody głównej w wysokości 10 000 zł, Fundacja Sinfonia Varsovia w miarę swoich możliwości finansowych przyznawała również nagrody dodatkowe – wyróżnienia – w dowód uznania dla wielu obiecujących muzyków. Muzycy ci otrzymują mniejsze wsparcie finansowe oraz zaproszenia na koncerty solowe lub kameralne, które organizuje biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Udział młodych muzyków w w/w koncertach odbywa się na zasadach komercyjnych. Koncertom towarzyszy szeroka akcja promocyjna i reklamowa.

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka jako jedno z nielicznych oprócz pomocy finansowej skupia się w dużym stopniu na promocji i wspieraniu  działalności koncertowej młodego muzyka. Koncerty zorganizowane przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia często są okazją do nawiązania przez stypendystów pierwszych profesjonalnych kontaktów zawodowych z impresariatami, dziennikarzami i mediami.

fot. – serwis Orkiestra Sinfonia Varsovia

Edycja 2019

Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013