Zestawienie 2009-2019

2009:

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2009 w kwocie 10000 złotych oraz zaproszenie do udziału w charakterze solisty w koncercie Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymała uczennica klasy perkusji – Marianna Bednarska (ZPSM nr 4 w Warszawie –  prof. Henryk Mikołajczyk)

Dodatkową nagrodę ufundowaną przez Prezesa Fundacji Sinfonia Varsovia w postaci 5000 złotych otrzymała uczennica klasy puzonu – Ewa Harasimiuk (ZPSM nr 4 w Warszawie – prof. Krzysztof Wojtyniak)

2010:

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2010 w kwocie 10000 złotych oraz zaproszenie do udziału w charakterze solisty w koncercie Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymała uczennica klasy fortepianu – Aleksandra Świgut (ZPSM nr 4 w Warszawie – prof. Piotr Paleczny)

Dodatkową nagrodę ufundowaną przez Prezesa Fundacji Sinfonia Varsovia w postaci 5000 złotych oraz zaproszenie do udziału w charakterze solisty w koncercie Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymała uczennica klasy skrzypiec – Marta Kowalczyk (OSM II st im. Z. Brzewskiego – prof. Jan Stanienda)

2011:

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2011 w kwocie 10000 złotych oraz zaproszenie do udziału w charakterze solistki w koncercie Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymała uczennica klasy fletu – Jennyfer Fouani (ZPSM nr 4 w Warszawie – prof. Anny Błaszczyk)

Dodatkowe nagrody ufundowane przez Fundację Sinfonia Varsovia w postaci 3000 złotych każda oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymali:

  • uczeń klasy fagotu – Marcin Orliński (ZPSM nr 1 w Warszawie – prof. Artur Kasperek)
  • uczeń klasy fortepianu – Krzysztof Moskalewicz (ZPSM nr 2 w Warszawie – prof. Joanna Kurpiowska)

 2012:

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2012 w kwocie 10 000 złotych oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymał  uczeń klasy fortepian Andrzej Wierciński   (ZPSM nr 1 w Warszawie – prof. Anna Jastrzębska– Quinn).

Dodatkowe dwie nagrody w kwotach  po 2 500 złotych oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymali:

  • uczeń klasy klarnetu – Andrzej Ciepliński  (ZPSM nr 4 w Warszawie – prof. Dorota Boruch-Żołnacz)
  • uczennica klasy skrzypiec – Roksana Kwaśnikowska  (OSM II st im. Z. Brzeskiego – prof. Jan Stanienda).

2013:

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2013 w kwocie 10 000 złotych oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymał uczeń klasy fortepianu  Tomasz Ritter (ZPSM nr 4 w Warszawie –  prof. Irina Ruminacewa-Dabrowski).

Trzy wyróżnienia w kwotach  po 1 500 złotych otrzymali:

  • uczeń klasy fagotu Konrad Mrozek  (ZPSM nr 1 w Warszawie – prof. Artur Kasperek),
  • uczeń klasy skrzypiec/altówki Jan Czyżewski  (ZPSM nr 1 w Warszawie – prof. Magdalena Szczepanowska / prof. Piotr Reichert)
  • uczeń klasy klarnetu Piotr Thien Quang  (ZPOSM I i II st im. G. Bacewicz – prof. Jerzy Czyran).

2014:

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2014 zostało podzielone na dwie równorzędne nagrody w kwocie po 5000 złotych każda. Nagrody te oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymują  p. Bartosz Kołsut – akordeon (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st w ZPSM im. O. Kolberga w Radomiu prof. Artur Miedziński) oraz p. Natalia Karaszewska – flet (ZPSM nr 4 w Warszawie prof. Maria Peradzyńska – Filip).

 

Decyzją  Komisji Stypendialnej – dodatkowe  wyróżnienie w kwocie 2500 złotych  otrzymuje p. Wojciech Bafeltowski – wiolonczela (OSM II st im. Zenona Brzeskiego w Warszawie prof. Tomasz Strahl i Mateusz Szmyt).

 

2015:

Decyzją Komisji Stypendialnej – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2015 zostało podzielone na dwie równorzędne nagrody w kwocie po 5000 złotych oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymują  p. Marianna Żołnacz flet (ZPSM nr 4 w Warszawie prof. Maria Peradzyńska – Filip) oraz p. Szymon Emil Parulski – klarnet (PSM I i II st im. K. Szymanowskiego w Płocku prof.Jacek Grochocki).

 

Decyzją  Komisji Stypendialnej – dodatkowe  dwa wyróżnienia w kwocie po 2500 złotych  otrzymują p. Nikodem Jaworski – akordeon (PSM I i II st im. K. Szymanowskiego w Płocku prof. Piotr Frąś) oraz Gustaw Bafeltowski – wiolonczela (OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie prof. Marcin Zdunik)

 

2016:

Decyzją Komisji Stypendialnej – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2016 zostało podzielone na trzy nagrody:  główne stypendium w kwocie 5000 złotych otrzymuje p. Marta Gębska skrzypce (prof. Andrzej Gębski) OSM II st im. Z. Brzewskiego – Warszawa oraz dwa równorzędne stypendia w kwocie 2500 zł – p. Klara Gronet – skrzypce (prof. Robert Szreder) OSM II st im. Z. Brzewskiego – Warszawa oraz p. Daniel Mieczkowski – flet (prof. Elżbieta Dastych – Szwarc ) OSM II st im. Z. Brzewskiego – Warszawa . Wszyscy stypendyści otrzymają zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Vrsovia.

Decyzją  Komisji Stypendialnej – dodatkowe  dwa wyróżnienia w kwocie po 1500 złotych  otrzymują p.Maurycy Hartman – klarnet (prof. Dorot Boruch-Żołnacz) ZPSM nr 4 w Warszawie oraz Karol Denkiewicz – saksofon (prof. Alicja Wołyńczyk) ZPSM nr 4 w Warszawie.

2017:

Decyzją Komisji Stypendialnej – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2017 zostało podzielone na dwie nagrody po 5000 złotych, które otrzymują p. Grzegorz Chwaliński – perkusja (ZSM im Oskara Kolberga w Radomiu – prof. Barbara Galas) oraz p. Emilia Jarocka – skrzypce(OSM II st im. Zenona Brzewskiego – prof. Andrzej Gębski). Stypendyści otrzymają zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Decyzją  Komisji Stypendialnej – dodatkowe wyróżnienie w kwocie 2500 złotych  otrzymuje p. Maria Leszczyńska – wiolonczela (ZPOSM nr 3 w Warszawie – prof. Marcin Zdunik)

2018:

Decyzją Komisji Stypendialnej – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2018 zostało podzielone na dwie nagrody po 5000 złotych, które otrzymują p. Katarzyna Kacprzak – wiolonczela, ucz. Magdaleny Bojanowicz, OSM II st w Radomiu oraz p. Oskar Rzążewski – saksofon, ucz. Alicji Wołyńczyk, ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Stypendyści otrzymają zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Decyzją  Komisji Stypendialnej – 3 dodatkowa wyróżnienia w kwocie po 2000 złotych  otrzymują p. Weronika Weiss – skrzypce, ucz. Jana Staniendy, ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, p. Semen Słobodianiuk – skrzypce, ucz. Marii Orzechowskiej oraz Janusza Kucharskiego, OSM II st im. Zenona Brzewskiego w Warszawie oraz p. Karol Mastalerz – saksofon, ucz. Pawła Gusnara i Alicji Wołyńczyk, OSM II st  w ZPSM nr 1 w Warszawie

2019:

Decyzją Komisji Stypendialnej – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2019  w kwocie 5000 zł otrzymuje p. Julia Łozowska – fortepian, ucz. prof. Joanny Ławrynowicz – Just w OSM II st im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. Stypendystka otrzymuje zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez Impresariat Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Decyzją  Komisji Stypendialnej przyznano 3 dodatkowe wyróżnienia:

wyróżnienie specjalne w kwocie 2000 zł p. otrzymuje p. Mikołaj Rytowski, ucz. prof. Piotr Kostrzewy w ZPSM nr 4 w Warszawie

oraz wyróżnienia w kwocie po 1500 złotych  otrzymują: p. Wiktoria Grajewska, ucz. prof. Doroty Boruch-Żołnacz w ZPSM nr 4 w Warszawie oraz p. Szymon Świerzewski ucz. prof. Pawła Suleja w ZSM w Siedlcach.