Wyniki posiedzenia Komisji Stypendialnej

Decyzją Komisji Stypendialnej  z dnia 10 czerwca 2014 roku – Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka w roku 2014 zostało podzielone na dwie równorzędne nagrody w kwocie po 5000 złotych każda. Nagrody te oraz zaproszenie do udziału w koncercie zorganizowanym przez biuro Orkiestry Sinfonia Varsovia otrzymują  p. Bartosz Kołsut oraz p. Natalia Karaszewska.

Decyzją  Komisji Stypendialnej – dodatkowe  wyróżnienie w kwocie 2500 złotych  otrzymuje p. Wojciech Bafeltowski.

Uroczyste wręczenie laureatom dyplomów informujących o przyznaniu stypendium i nagrody dodatkowej odbędzie się podczas XIV Festiwalu im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu.

Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!