Stypendium Artystyczne im. Franciszka Wybrańczyka – edycja 2016

Fundacja Sinfonia Varsovia rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium Artystycznego imienia Franciszka Wybrańczyka.

Stypendium zostało ufundowane dla upamiętnienia postaci Franciszka Wybrańczyka – założyciela i wieloletniego dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia, pomysłodawcy Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, organizatora i animatora polskiego życia muzycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2016 roku.

Pragniemy zwrócić uwagę na zawartość merytoryczną i jakość techniczną składanych materiałów audio-video. Nagrania te obok opisu osiągnięć artystycznych kandydatów stanowią istotną część ostatecznej oceny przyszłego stypendysty. Wymagania techniczne nagrań – płyta DVD lub pamięć pendrive, pliki w formatach AVI lub MPEG4.

W zakładce Stypendium do pobrania – Regulamin oraz Wniosek o przyznanie stypendium

Wszelkie pytania prosimy kierować : fundacja@sinfoniavarsovia.org