O fundacji

Fundacja Sinfonia Varsovia wspiera i współorganizuje artystyczne przedsięwzięcia Orkiestry Sinfonia Varsovia. Pomaga i dostrzega młode talenty,  promuje muzykę polską.

Celem Fundacji jest:

  • inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich;
  • promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą
  • upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego Polskiej Orkiestry Kameralnej – Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie i finansowanie koncertów, przedstawień, recitali, festiwali oraz nagrań muzycznych. Młodzi, zdolni studenci akademii muzycznych w Polsce zapraszani są do udziału w próbach Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zdobywają oni w ten sposób cenne umiejętności i doświadczenie gry zespołowej. Dzięki kontaktom Orkiestry i Fundacji Sinfonia Varsovia ze znakomitymi artystami na świecie, młodzi muzycy mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez spotkania i pracę z wybitnymi fachowcami.

Fundacja Sinfonia Varsovia od 2001 roku organizowała a obecnie współorganizuje Festiwal “Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”. Jego ideą jest zaprezentowanie warszawskiej publiczności wielkich dzieł światowej literatury muzycznej w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz znakomitych solistów i dyrygentów. Koncerty odbywają się w salach koncertowych, ale również w kościołach i na wolnym powietrzu. Festiwal już na stałe wpisał się w krajobraz kulturalny stolicy, jako impreza cykliczna o najwyższej randze artystycznej.

W dniu 31 maja 2006 roku zmarł Franciszek Wybrańczyk – współzałożyciel i wieloletni dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia, pomysłodawca i fundator Fundacji Sinfonia Varsovia. Chcąc zachować w pamięci Warszawiaków tę wyjątkową postać – muzyka, genialnego organizatora, a także wielkiego entuzjasty i pełnego uroku człowieka, od roku 2007 Festiwal przyjął nazwę Festiwalu „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu” im. Franciszka Wybrańczyka.

Od roku 2009 Fundacja przyznaje także rokrocznie Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka skierowane do młodych zdolnych uczniów szkół muzycznych II stopnia, regionu mazowieckiego. Oprócz nagrody finansowej – 10 000 zł –  młody instrumentalista otrzymuje szansę zagrania koncertu podczas Letnich Koncertów w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia.